Игри

Информация за страница Заваряване

   Технологията на различните по вид заваряване е отдавна известна не само в страната, но и в световен мащаб. В зависимост от конкретната ситуация, специалистите прибягват до този вид, който им се налага да използват. Най-общо казано, заваръчният процес протича посредством монолитното съединение от заваряваните части. Непрекъснатостта на структурата на заваръчния шев се определя до голяма степен от молекулните връзки. И ако заваряването от типа плазмено днес е особено актуално, то със същия успех могат да се похвалят и останалите видове, за всеки един от които при желание потребителите биха могли да се информират подробно. Съвсем друг е въпросът, че много хора изобщо не се занимават на професионално ниво със заваръчни процеси, следователно и интересът им към тази област не би следвало да е висок. Има и такива, които държат да са с богата обща култура, в резултат на което четат всичко по-интересно от света на технологиите и начина им на работа.

    Заваряване под слой от флюс днес е една от технологиите, за които като цяло не се знае кой колко много. Все пак и това, с което разполагат различните източници, стига да задоволи любопитството на най-ентусиазираните сред милионите потребители. Електроден тел се навива на специален барабан и се издърпва с помощта на ролки, които от своя страна теглят към заваръчната дъга. Що се отнася пък до тока от типа заваръчен, в този случай той се подвежда от контактна дюза, на всяка цена разположена на близко разстояние от споменатия вече тел. Стълбът на дъгата и заваръчната ваничка са в еднаква степен покрити с дебел слой от флюс, който изиграва значително важна роля. Част от флюса обаче се топи с течение на времето точно около ваната и това води до образуването на течна шлакова вана. Защитният газов мехур, образуващ се впоследствие, е процес именно от течението. Друг вид е електрошлаковата технология, за която също като за предишната има информация, достъпна за потребителите. Поради механизираността на процеса, той е богат и разнообразен, а най-важното е, че дава възможност без проблеми да се заваряват големи дебелини, което не е възможно с някоя от останалите процедури на разположение.

     На разстояние от един от друг се поставят краищата, които подлежат на заваряване. Що се отнася пък до заваръчният шев, ориентировката му е във вертикална посока. Медните водоохлаждаеми плочи се поставят от двете страни, защото в цялостното протичане на процеса водещата им роля е безспорна. Междината между плочите води до образуването на шлаковата вана, а електродът е под формата на лента или тел. Металната вана пък се формира като естествен резултат от стопяването на електрода и основния метал. Има и още един популярен заваръчен вид, който заслужава вниманието на потребителите. Става дума за електронно – лъчевата технология, която се характеризира с използваната енергия на електронния лъч. Това е сноп от електрони, които се емитират от катод и се ускоряват към анода под въздействието на специална система, състояща се от електромагнитни лещи. Тъй като електроните се движат във вакуум, се стига до голяма дълбочина при проникването в метала.

Етикети:   Строителство
eXTReMe Tracker